محمد جواد حکیمی تهرانی

صفحه‌ای برای اطلاع رسانی، حفظ و نشر تفکّرات

تعصّب میوه دین نیست


در قرآن کریم مجموعاً بالغ بر سیصد بار تحت عناوین مختلفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

به وقت فطرت


محصول عبادت و ریاضت‌های شرعی مثل روزه در اسلام برابر است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

به وقت قدردانی


فطر، عید اولیاء اللّه و روزه داران و کسانی است که حتی اگر بدلایل شرعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

اخلاص بیشتر آفت کمتر


مثال کار خیری که از قلبی خالص برمی‌خیزد و حفظ می‌شود، مثال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

قدردانی باید کرد


انسان تا انسان است و تا تعلّقات و وابستگی‌های دنیوی خود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد