محمد جواد حکیمی تهرانی

صفحه‌ای برای اطلاع رسانی، حفظ و نشر تفکّرات

خسیس نباشیم

وضع مالی خوب و روزی فراوان مثل میوه‌های یک درخت است که اگر قرار باشد وقت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

همنورد هم باشیم

در کوهنوردی به دوستی که همراه ما به قلعه سعود می‌کند و برای عبور از

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

دروغی که دروغ نیست


اصلاح بین مردم و اصلاح نگاه مردم نسبت به یکدیگر اتفّاقی است مبارک که حتّی اگر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

سفر معنوی انسان


سفر جسمانی انسان از خاک است و به خاک ختم می‌شود و سفر روحانی او هم اگر شروعش کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد

کمترین نیاز زندگی

کمترین نیاز زندگی در زیر یک سقف، روی‌خوش و محبتّی است که باید بین اعضای آن خانه باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد جواد